Fuar Teşviği

BİREYSEL KATILIMLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR    BİREYSEL DÜZEYDE YURTDIŞI FUARLARA KATILIMLAR İLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN SEKTÖREL FUARLAR İÇİN DESTEK MÜRACAATINDA BULUNACAK FİRMALARIN FUARIN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN EN AZ 15 GÜN ÖNCE İLGİLİ ÜYE OLDUĞU İHRACATÇI BİRLİĞİNE FUAR İDARESİNDEN ALINAN VE ÖDENECEK BOŞ STAND METREKARE FİYATINI GÖSTEREN YER TAHSİS BELGESİNİ EKTEKİ DİLEKÇE İLE BİRLİKTE İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

FUAR SONRASI BAŞVURU SÜRESİ

Bireysel fuar katılımlarında, firma tarafından fuar destekleriyle ilgili müracaat, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; üyesi olduğu ve ön müracaat yaptığı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır.

Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımların Desteklenmesi

MADDE 7– (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir.

(2) Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği birinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.

(3) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %75’i ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının tamamı 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.

(4) Katılımcının gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(5) Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, destek tutarı her fuar için azami 36 m2’lik alan üzerinden hesaplanır.

01_EK-3-On-Basvuru-Dilekcesi                 02_Gerekli_Belgeler_On_Basvuru

03_EK-4-Pazarlama-Sozlesmesi               04_Ana_Muracaat_Dilekcesi

05_EK-1-Taahhutname                              06_Gerekli_Belgeler_Ana_Basvuru

07_EK-A_12-organizasyon-destegi-basvuru-formu

08_EK-A_13-gerekli-belgeler                     09_Organizasyon-Destegi-Bilgi